UWAGA ABSOLWENCI KLAS III

ZAPRASZAMY ABSOLWENTÓW KLAS III R. SZKOLNY 2019/20 PO ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH W DNIU 11.08.2020 O GODZ. 11.00

 

Odbiór świadectw maturalnych z uwagi na pandemię i trwający w szkole remont odbędzie się                   w BLOKU D (wejście od ul. Pieszej pod kratą po prawej) wg grafiku:

11.08.2020 godz. 11.00

IIIA – sala D101

IIIB – sala D110

IIIC – sala D17

IIID – sala D06

IIIE – sala D03

Absolwenci z lat poprzednich odbierają świadectwa w sekretariacie szkoły – wejście główne – przy Portierni.

Przy odbiorze świadectw obowiązują zasady sanitarne tj. maseczki  i dystans 1,5m.

 

Po tym terminie świadectwa będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.

Świadectwo maturalne odbiera wyłącznie absolwent. Jeśli odbiór osobisty jest niemożliwy absolwent powinien złożyć wcześniej w sekretariacie szkoły upoważnienie podpisane przez absolwenta przed pracownikiem sekretariatu ( wzór upoważnienia na stronie szkoły).

Termin poprawkowy

Do sesji poprawkowej we wrześniu może przystąpić zdający, który był obecny na wszystkich wymaganych egzaminach obowiązkowych i przynajmniej 1 dodatkowym oraz z jednego egzaminu obowiązkowego nie osiągnął progu 30%.

Egzamin poprawkowy dotyczy tylko przedmiotów obowiązkowych.

W sytuacji wyżej opisanej należy obowiązkowo zgłosić się do sekretariatu szkoły.

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do sesji poprawkowej należy złożyć do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników czyli najpóźniej do 14.08.2020. (zał. 7_ 1905).