Terminarz spotkań z rodzicami

14.09.2023

16.11.2023

11.01.2024

21.03.2024

23.05.2024

Spotkania z rodzicami odbywają w trybie spotkań wychowawcy z rodzicami całej klasy oraz/lub konsultacji indywidualnych z nauczycielami i wychowawcami . Konsultacje z nauczycielami odbywają się zwykle w godz. 17.00 – 19.00 (dyżur wszystkich nauczycieli), po uprzednim umówieniu spotkania za pośrednictwem poczty LIBRUS.

Szczegółowy harmonogram spotkań będzie podawany przed każdym spotkaniem odpowiednio wcześniej.

*Zasady ustalone na początku roku szkolnego mogą być modyfikowane  w zależności od potrzeb – informacja o ewentualnych zmianach w organizacji spotkań z rodzicami będzie ogłaszana w dzienniku LIBRUS lub na stronie internetowej szkoły.