O nas

          Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu znajduje się na drugim piętrze w sali C210. Działa na podstawie Ustawy o bibliotekach, przepisów ogólnych oraz aktów prawnych dotyczących oświaty. Jej pracę reguluje statut szkoły. Wypełniając zadania związane z zaspokajaniem potrzeb edukacyjnych i zainteresowań czytelniczych uczniów, biblioteka pozostaje zarazem szkolnym centrum doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli. Pełni funkcję kształcąco-wychowawczą i kulturalną, przygotowuje do samokształcenia oraz korzystania z różnych źródeł i narzędzi informacji (drukowanych i multimedialnych).

          W zbiorach biblioteki znajdują się:

  • lektury obowiązkowe i uzupełniające,
  • literatura piękna,
  • literatura popularnonaukowa i naukowa,
  • albumy,
  • multimedia: filmy DVD oraz audiobooki,
  • materiały dokumentujące dorobek  szkoły,
  • materiały edukacyjne dla nauczycieli.

         Od 2012 roku biblioteka należy do Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych. Jest połączona z innymi bibliotekami szkolnymi poprzez zintegrowany system Prolib, za pomocą którego przeszukuje się zasoby bibliotek szkolnych w jednym katalogu. Dodatkowo biblioteka zapewnia użytkownikom dostęp do e-czytelni, czyli platformy umożliwiającej czytanie online wybranych książek i lektur z użyciem prywatnego komputera, telefonu czy tabletu.

Serdecznie zapraszamy!