Najczęściej zadawane pytania

Gdzie znajduje się biblioteka szkolna?

Biblioteka znajduje się na drugim piętrze w części C w sali C2010.

Ile książek maksymalnie mogę wypożyczyć i na jaki okres?

Maksymalnie można wypożyczyć cztery różne tytuły na okres trzech tygodni. Jednak od tej reguły są wyjątki:

  •  maturzyści mają prawo do wypożyczenia ośmiu tytułów na ten sam okres,
  • olimpijczycy i uczestnicy konkursów mogą wypożyczyć nieograniczoną liczbę tytułów na okres przygotowania do olimpiady lub konkursu,
  • nauczyciele wypożyczają książki bez ograniczeń.

Czy filmy również pożyczane są na okres trzech tygodni?

Nie, zbiory multimedialne wypożyczane są na trzy dni.

Co zrobić, jeżeli minęły trzy tygodnie, a wypożyczona książka dalej jest mi potrzebna?

Czytelnik ma prawo do trzech prolongat wypożyczonej książki. Aby przedłużyć książkę, należy zgłosić tę chęć bibliotekarzowi osobiście lub mailowo (bez konieczności przynoszenia książki do biblioteki).

Chciałbym wypożyczyć dwie te same lektury – jedną dla siebie, a drugą dla kolegi z klasy. Czy to możliwe?

Niestety nie. Jeden czytelnik nie może wypożyczyć dwóch lub więcej egzemplarzy tego samego tytułu.

Wypożyczoną przeze mnie książkę zjadł pies. Co powinienem zrobić w tym przypadku?

W wypadku zagubienia/zniszczenia książki czytelnik ma obowiązek odkupić taką samą lub inną (po uzgodnieniu z bibliotekarzem).

Chciałbym skorzystać z księgozbioru podręcznego. Jak to zrobić?

Z księgozbioru podręcznego można korzystać na dwa sposoby:

  • w bibliotece podczas godzin jej otwarcia,
  • wypożyczając książki na jeden dzień lub na weekend.