Konkurs Wyzwanie Czytelnicze

Regulamin:

Założenia ogólne konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu
 2. Konkurs trwa od 26 września do 31 grudnia 2022r.

Cele konkursu:

 1. Mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy
 2. Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury
 3. Pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata
 4. Popularyzacja wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży
 5. Aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach
 6. Kształtowanie gustów czytelniczych 
 7. Podniesienie poziomu czytelnictwa

Zasady konkursu:

 1. Uczestnicy konkursu wypożyczają książki z biblioteki szkolnej i piszą opinię zachęcającą swoich rówieśników do przeczytania danej książki.
 2. Przy wyborze książki wspierają się plakatem (załącznik 1) z tematami wyzwania.
 3. Jedna książka może dotyczyć 3 tematów.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy napisać co najmniej 3 opinie.
 5. Opinie wysyłane są przez portal Librus do nauczycielki bibliotekarki Magdaleny Wilkockiej z tytułem i autorem książki oraz informacją jakiego tematu książka dotyczy.
 6. Plakat z tematami wyzwania znajduje się na stronie szkoły w zakładce biblioteka oraz w bibliotece szkolnej.
 7. Nagrodę otrzyma osoba z największą liczbą napisanych opinii i „zaliczonych” tematów.
 8. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.