„Srebrna Szkoła 2014”
dla LO Nr X we Wrocławiu

 
ul. Piesza 1     51-109 Wrocław
tel. 071 395 84 90 (sekr. uczniowski)
tel. 071 395 84 80 (sekr. ogólny)
lo10@lo10.wroc.pl
Projekt graficzny: Michał Pszczołowski
Projekt strony i wykonanie: Ludmiła Bałaj i Rafał Ignaszewski
Centrum Kultury Agora Mtematyka Reaktywacja fronter Szkoła nauki jazdy pustka DSD II Dziennik elektroniczny pustka Dolnośląska e-szkoła
Projekt "Dolnośląska e-szkoła" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.