Kadra pedagogiczna

Dyrekcja:
 • Zofia Bentkowska – Sztonyk – dyrektor; nauczyciel historii – z.sztonyk@lo10.wroc.pl
 • Ewa Piwnik – wicedyrektor; nauczyciel historii – e.piwnik@lo10.wroc.pl
 • Beata Krywult – Szczudło – wicedyrektor, nauczyciel fizyki – b.krywult@lo10.wroc.pl
 • Justyna Maruszak – wicedyrektor, nauczyciel j.niemieckiego – j.maruszak@lo10.wroc.pl
Nauczyciele:
 • Małgorzata Jakubek – nauczyciel języka polskiego – m.jakubek@lo10.wroc.pl
 • Grażyna Melska – nauczyciel języka polskiego – g.melska@lo10.wroc.pl
 • Ewa Obara – Grączewska – nauczyciel wiedzy o kulturze – e.graczewska@lo10.wroc.pl
 • Iwona Lewandowska – Maćkowiak – nauczyciel języka polskiego – i.lewandowska@lo10.wroc.pl
 • Agnieszka Ziółek – nauczyciel języka polskiego – a.ziolek@lo10.wroc.pl
 • Anna Wolak – Smirnow – nauczyciel języka polskiego – a.wolak@lo10.wroc.pl
 • Magdalena Wasielewska – nauczyciel języka polskiego – m.wasielewska@lo10.wroc.pl
 • Katarzyna Suszyńska – nauczyciel języka polskiego – k.suszynska@lo10.wroc.pl
 • Małgorzata Kaźmierska – nauczyciel języka rosyjskiego – m.kazmierska@lo10.wroc.pl
 • Agnieszka Markowska – nauczyciel języka angielskiego – a.markowska@lo10.wroc.pl
 • Justyna Mirowska – nauczyciel języka angielskiego – j.mirowska@lo10.wroc.pl
 • Marta Szynkiewicz – Salman – nauczyciel języka angielskiego – m.szynkiewicz@lo10.wroc.pl
 • Wojciech Rajczakowski – nauczyciel języka angielskiego – w.rajczakowski@lo10.wroc.pl
 • Magdalena Domalewska – nauczyciel języka angielskiego – m.domalewska@lo10.wroc.pl
 • Ilona Krzeszewska – Mielczarek – nauczyciel języka angielskiego – i.krzeszewska@lo10.wroc.pl
 • Wiesława Mamys – nauczyciel języka angielskiego – w.mamys@lo10.wroc.pl
 • Beata Kucharska – nauczyciel języka angielskiego – b.kucharska@lo10.wroc.pl
 • Katarzyna Lewandowska – nauczyciel języka angielskiego – k.lewandowska@lo10.wroc.pl
 • Ewelina Szelka – nauczyciel języka angielskiego – e.szelka@lo10.wroc.pl
 • Paweł Barczyński – nauczyciel języka angielskiego – p.barczynski@lo10.wroc.pl
 • Danuta Lipińska – nauczyciel języka niemieckiego – d.lipinska@lo10.wroc.pl
 • Renata Wołoszyn-Szajnik – nauczyciel języka niemieckiego – r.woloszyn@lo10.wroc.pl
 • Justyna Maruszak – nauczyciel języka niemieckiego, podstaw przedsiębiorczości – j.maruszak@lo10.wroc.pl
 • Sabina Cicha – nauczyciel języka niemieckiego – s.cicha@lo10.wroc.pl
 • Joanna Kędrzyńska – nauczyciel języka niemieckiego – j.kedrzynska@lo10.wroc.pl
 • Monika Cieślak – nauczyciel języka niemieckiego – m.cieslak@lo10.wroc.pl
 • Urszula Dziedzic – nauczyciel języka niemieckiego – u.dziedzic@lo10.wroc.pl
 • Jarosław Śleszyński – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, hit – j.sleszynski@lo10.wroc.pl
 • Krzysztof Mielczarek – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, hit – k.mielczarek@lo10.wroc.pl
 • Małgorzata Jastrzębska – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie – m.jastrzebska@lo10.wroc.pl
 • Edyta Wach – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie – e.wach@lo10.wroc.pl
 • Piotr Ćwikliński – nauczyciel historii, HiT – p.cwiklinski@lo10.wroc.pl
 • Urszula Bagińska – Krawiec – nauczyciel biologii – u.baginska@lo10.wroc.pl
 • Donata Budzianowska – nauczyciel biologii – d.budzianowska@lo10.wroc.pl
 • Renata Kasprzyk – nauczyciel biologii – r.kasprzyk@lo10.wroc.pl
 • Łukasz Sobota – nauczyciel biologii – l.sobota@lo10.wroc.pl
 • Joanna Stępień – nauczyciel geografii – j.stepien@lo10.wroc.pl
 • Agnieszka Duda – nauczyciel geografii, edukacji dla bezpieczeństwa – a.duda@lo10.wroc.pl
 • Klaudia Sabadasz – nauczyciel geografii – k.sabadasz@lo10.wroc.pl
 • Zuzanna Wrońska – nauczyciel matematyki – z.wronska@lo10.wroc.pl
 • Monika Dudek – nauczyciel matematyki – m.dudek@lo10.wroc.pl
 • Gabriela Pendyk – nauczyciel matematyki – g.pendyk@lo10.wroc.pl
 • Sławomir Matysiak – nauczyciel matematyki – s.matysiak@lo10.wroc.pl
 • Maja Henkelman – nauczyciel matematyki – m.henkelman@lo10.wroc.pl
 • Marlena Krzyżosiak – nauczyciel matematyki – m.krzyzosiak@lo10.wroc.pl
 • Kamil Braksator – nauczyciel matematyki – k.braksator@lo10.wroc.pl
 • Wioletta Duda-Radicchio – nauczyciel matematyki – w.duda@lo10.wroc.pl
 • Waldemar Jakubowski – nauczyciel fizyki – w.jakubowski@lo10.wroc.pl
 • Małgorzata Kajser-Stysiak – nauczyciel fizyki – m.kajser@lo10.wroc.pl
 • Anna Kozakiewicz – nauczyciel fizyki – a.kozakiewicz@lo10.wroc.pl
 • Marcin Kołodziej – nauczyciel fizyki, informatyki – m.kolodziej@lo10.wroc.pl
 • Agnieszka Urbaniak – nauczyciel chemii – a.urbaniak@lo10.wroc.pl
 • Karolina Paszek – Piątek – nauczyciel chemii, matematyki – k.paszek@lo10.wroc.pl
 • Małgorzata Mrowińska – nauczyciel chemii – m.mrowinska@lo10.wroc.pl
 • Oliwia Pietrukiewicz – nauczyciel chemii – o.pietrukiewicz@lo10.wroc.pl
 • Irena Podgórska – nauczyciel chemii – i.podgorska@lo10.wroc.pl
 • Rafał Kosmalski – nauczyciel informatyki – r.kosmalski@lo10.wroc.pl
 • Radosław Pietrusiewicz – nauczyciel informatyki – r.pietrusiewicz@lo10.wroc.pl
 • Anna Szlęk – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości – a.szlek@lo10.wroc.pl
 • Dominika Rejman – nauczyciel wychowania fizycznego – d.rejman@lo10.wroc.pl
 • Jacek Skrzypiński – nauczyciel wychowania fizycznego – j.skrzypinski@lo10.wroc.pl
 • Grzegorz Kiełczewski – nauczyciel wychowania fizycznego – g.kielczewski@lo10.wroc.pl
 • Małgorzata Borek – nauczyciel wychowania fizycznego – m.borek@lo10.wroc.pl
 • Maciej Herezo – nauczyciel wychowania fizycznego – m.herezo@lo10.wroc.pl
 • Bożena Bogucka – nauczyciel wychowania fizycznego – b.bogucka@lo10.wroc.pl
 • Ewa Jałowy – nauczyciel wychowania fizycznego – e.jalowy@lo10.wroc.pl
 • Krzysztof Otwinowski – nauczyciel wychowania fizycznego – k.otwinowski@lo10.wroc.pl
 • Elżbieta Kiełczewska – nauczyciel wychowania fizycznego – e.kielczewska@lo10.wroc.pl
 • Katarzyna Pietluch – nauczyciel wychowania fizycznego – k.pietluch@lo10.wroc.pl
 • Ryszard Gonciarz – nauczyciel wychowania fizycznego – r.gonciarz@lo10.wroc.pl
 • Ewa Gancarz – wiosła – e.gancarz@lo10.wroc.pl
 • Małgorzata Juźwin – nauczyciel religii, informatyki – m.juzwin@lo10.wroc.pl
 • Piotr Milewicz – ksiądz – p.milewicz@lo10.wroc.pl
 • Anita Piechnik – nauczyciel religii – a.piechnik@lo10.wroc.pl
 • Aleksandra Pulcer – psycholog – a.pulcer@lo10.wroc.pl
 • Magdalena Frontczak – pedagog – m.frontczak@lo10.wroc.pl
 • Aneta Radomyska – pedagog – a.radomyska@lo10.wroc.pl
 • Katarzyna Łaszkiewicz – nauczyciel – bibliotekarz – k.laszkiewicz@lo10.wroc.pl
 • Magdalena Wilkocka – nauczyciel – bibliotekarz – m.wilkocka@lo10.wroc.pl
 • Tomasz Michalewicz – nauczyciel etyki, filozofii – t.michalewicz@lo10.wroc.pl