Wizyta Naszej Szkoły w RCK we Wrocławiu

22 marca 2024 roku grupa młodzieży z Naszej Szkoły dzielnie stawiła się w RCK we Wrocławiu.

Przeszli skomplikowaną procedurę rejestracji i badań, a niektórzy z nich w rezultacie mogli zostać krwiodawcami.

Za postawę, chęci przystąpienia do szlachetnej akcji i godne reprezentowanie 10 L0 serdecznie dziękuję w imieniu swoim oraz Pani Moniki Kopeć-pracownicy RCK we Wrocławiu i naszej byłej absolwentki wszystkim uczestnikom , ich Rodzicom oraz Wychowawcom, którzy wsparli akcję.

Wracamy za rok!!