Dokumenty szkolne

Lista obowiązujących dokumentów szkolnych:

   Statut Liceum Ogólnokształcącego nr X im. S. Sempołowskiej wersja od 1.09.2023r

 PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY  rok 2023/2024

 PROCEDURY REAGOWANIA WYCHOWAWCZEGO od 4.09.2017r.

  PROCEDURA ZWOLNIEŃ Z DRUGIEGO JĘZYKA

PROCEDURA ZWOLNIEŃ Z W-F

PROCEDURA UZUPEŁNIANIA RÓŻNIC PROGRAMOWYCH

  Obowiązujące przedmiotowe zasady oceniania

   Inne: