Dokumenty szkolne

Lista obowiązujących dokumentów szkolnych:

   Statut Liceum Ogólnokształcącego nr X im. S. Sempołowskiej wersja od 22.09.2022r

     

 PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY  rok 2022/2023

 PROCEDURY REAGOWANIA WYCHOWAWCZEGO od 4.09.2017r.

  PROCEDURA ZWOLNIEŃ Z WYCH.FIZ.
  PROCEDURA ZWOLNIEŃ Z DRUGIEGO JĘZYKA

       

   Przedmiotowe zasady oceniania obowiązujące od 1 września 2022r:

   Inne: