LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO NR X

Lista kandydatów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego nr X na r.szk. 2020/21

Lista kandydatów nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącego nr X na r.szk.2020/21

Ważna informacja