55 Olimpiada Krajoznawcza Dolnego Śląska. Zaproszenie do udziału

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych  i ponadpodstawowych do udziału w
55. Młodzieżowej Olimpiadzie Krajoznawczej Dolnego Śląska,
której
finał odbędzie się 5 marca 2024 r. w Liceum Ogólnokształcącym Nr X we Wrocławiu.

Szkoły zainteresowane udziałem w finale konkursu prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 6 lutego 2024 r.

Przedstawiamy Regulamin

W imieniu organizatorów

Klaudia Sabadasz