VIII Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Zapraszam do udziału w VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.
Temat zmienny w roku szkolnym 2023/2024 brzmi „Unia Europejska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego”.

Tematy na I etap olimpiady:

  1. Aktywność Prezydenta RP w konflikcie ukraińsko-rosyjskim
  2. Kształtowanie kadr wojennych w Polsce – od tradycji Wyższej Szkoły Wojennej do współczesności
  3. Rola Wojska Polskiego w misjach Unii Europejskiej
  4. Scharakteryzuj i oceń skuteczność struktur Unii Europejskiej w rozwiązywaniu konfliktów w jej bliskim sąsiedztwie
  5. Unia Europejska a quasi-państwa i terytoria sporne

Kalendarium:
•Zgłoszenia uczestników do Olimpiady do dnia 15 października 2023 r.
•Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 13 listopada 2023 r.
•Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 26 listopada 2023 r.
•15 grudnia 2023 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe we Wrocławiu)
•15-16 marca 2024 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne w Warszawie)

Szczegółowe treści i zalecana literatura znajdują się na stronie:
https://owobio.uw.edu.pl/program/

Proszę zgłaszać się do mnie osobiście (sala B8) lub przez dziennik Librus.
Agnieszka Duda