PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Drodzy Rodzice uczniów LO nr X im. Stefanii Sempołowskiej,

kompetencją Rady Rodziców we współpracy z Radą Pedagogiczną jest uchwalenie  programu wychowawczo – profilaktycznego, który realizowany jest w danym roku szkolnym. Opracowanie programu poprzedza diagnoza środowiska szkolnego oraz konsultacje projektu programu, który opracowuje zespół wychowawczy szkoły pod kierunkiem pedagoga szkolnego. Kolorem zielonym zagadnienia priorytetowe MEN-u  i szkoły na dany rok szkolny.

Przedstawiamy Państwu do konsultacji projekt programu wychowawczo-profilaktycznego.  Uwagi można przekazać pedagogowi szkolnemu Anecie Radomyskiej, do 12 września- dziennik elektroniczny Librus, mail (a.radomyska@lo10.wroc.pl), telefon ( 717986737/wew.141) lub bezpośrednio w gab. C202 (po umówionym spotkaniu).

Naszą intencją jest, aby  Rada Rodziców, która jest reprezentacją wszystkich Państwa mogła uchwalić program na  spotkaniu 14 września 2023.  
Zachęcamy do współpracy, jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i propozycje.

Program-Wychowczo-Profilakyuczny-2023-24-projekt-1.docx (live.com)

Przew.zespołu ds. programu wychowawczo – profilaktycznego Aneta Radomyska-pedagog