Trwa kolejny etap rekrutacji- ogłoszenie list zakwalifikowanych

 

1). 7 lipca 2017 (piątek)  – ogłoszono listy kandydatów zakwalifikowanych 

2) . Niezwłocznie po ogłoszeniu list, osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zobowiązane są złożyć:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • dwie fotografie – podpisane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania
  • UWAGA w naszej szkole również – deklarację uczęszczania na lekcje religii/etyki (jeśli dotyczy)(wzór deklaracji jest do pobrania pod linkiem)

Ostateczny  termin złożenia oryginalnych dokumentów upływa 18 lipca 2017r. (godz. 15.00). 

Brak oryginalnych dokumentów po upływie  tego terminu oznacza świadomą rezygnację  z miejsca w szkole.