Seminarium „Aktualne badania nad historią Rzeczpospolitej epoki wczesnonowożytnej w IH UWr.”

Jak wygląda praca historyka „od kuchni”? Z jakimi problemami porykają się historycy poszukujący ciekawych, nieznanych dotąd źródeł? Na czym polega krytyczna analiza staropolskich tekstów? Dlaczego tak istotną rolę we współczesnej refleksji historycznej odgrywają badania nad kulturą? Na takie min. pytania odpowiadali 17 grudnia uczestnicy konferencji „Aktualne badania nad historią Rzeczpospolitej epoki wczesnonowożytnej w IH UWr” zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Nowożytników – prof. dr hab. B. Rok, prof. dr hab. F. Wolański, prof. dr hab. R. Kołodziej, dr M. Kowalczyk, dr L. Ziątkowski oraz dr P. Klint. Dyskusji w auli Instytutu Historycznego UWr natomiast uważnie przysłuchiwali się uczniowie klasy 2B.