Różowe skrzyneczki

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, w dwóch toaletach w naszej szkole umieściliśmy Różowe skrzyneczki. Skrzyneczki znajdują się na parterze, w blokach A oraz B. Może z nich skorzystać każda osoba, która odczuje taką potrzebę. Zachęcamy także do przynoszenia własnych środków higienicznych i uzupełniania nimi skrzyneczek. Różowe skrzyneczki przyczyniają się do zwiększenia komfortu uczennic naszego liceum oraz do walki z ubóstwem menstruacyjnym, które obecnie dotyka ok. 500 tysięcy kobiet w Polsce.
Inicjatywa cieszy się dużym poparciem wśród uczniów oraz kadry pedagogicznej.
Dostępne w naszej szkole skrzyneczki zostały oznaczone na oficjalnej mapie Różowych skrzyneczek: https://liblink.pl/Yj9wFEZLpa

Samorząd Uczniowski