24 sierpnia 2021r. – wtorek- matura poprawkowa

24 sierpnia 2021r. (wtorek)  o godz. 9.00 w LO nr X odbędzie się maturalny egzamin poprawkowy – wszyscy uprawnieni, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu poprawkowego, proszeni są o przybycie w dniu egzaminu nie później niż o godzinie 8.30

Na egzamin maturalny każdy zdający  przynosi ze sobą: długopis piszący na czarno, dowód osobisty, linijkę, cyrkiel, prosty kalkulator*  i 0,5 litrową butelkę wody.  Zgodnie z zasadami sanitarnymi nie wolno pożyczać przyborów od innych zdających.

Zestaw Wybranych wzorów matematycznych zapewni każdemu zdającemu szkoła.

Egzamin obędzie się w budynku szkoły w bloku B – szczegółowy grafik znajdował się będzie w dniu egzaminu przy portierni.

Proszę o przypomnienie sobie: zasad sanitarnych, procedur  przeprowadzania egzaminu oraz praw i obowiązków maturzysty, które są takie same jak w sesji majowej  i znajdują się one w zakładce dla ucznia –matura http://www.lo10.wroc.pl/2021/04/26/aktualne-informacje-przed-egzaminem-maturalnym-koniecznie-zapoznaj-sie-z-nimi-przed-przystapieniem-do-egzaminu/

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 10 września 2021r. w godzinach 10.00 do 14.00

Uwaga! na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczką.

*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb