Aktualne informacje przed egzaminem maturalnym – koniecznie zapoznaj się z nimi przed przystąpieniem do egzaminu

Na egzamin maturalny zdający przychodzi do szkoły co najmniej 30 min przed podaną w harmonogramie godziną rozpoczęcia, przynosząc ze sobą: długopis piszący na czarno, dowód osobisty i 0,5 litrowa butelkę wody.

Informujemy, że spośród przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać, w zależności od rodzaju egzaminu zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE, szkoła zapewnia tylko słowniki i wybrane wzory. Pozostałe pomoce i przybory w tym linijkę i prosty kalkulator zdający jest zobowiązany przynieść własny. Nie wolno pożyczać przyborów od innych zdających.

Uwaga! na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczką.

  1. Wytyczne sanitarne MEN, CKE, GIS obowiązujące na egzaminie maturalnym w 2021r – zbiór informacji dla zadających

2. Prawa i obowiązki maturzysty w 2021 roku – przeczytaj koniecznie

3. Harmonogram egzaminów maturalnych w 2021 roku – komunikat Dyrektora CKE

4. Wytyczne sanitarne MEN, CKE i GIS obowiązujące na egzaminie maturalnym – pełny tekst

5. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021”
obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2 –kwiecień 2021

6. Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie – przeczytaj