Oliwia Makowczyńska IIIE 2020/21 stypendystką „Promovere Talenta” 2021

Kolejny rok z rzędu uczeń naszej szkoły otrzymuje stypendium naukowe  dla wybitnie uzdolnionych Wrocławian. W tym roku to Oliwia Makowczyńskauczennica klasy IIIE 2020/21 znalazła się wśród nielicznych, którym przyznano stypendium w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA” . Gratulacje Oliwio!

O stypendium mogą starać się uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy mają na świadectwie minimum pięć ocen celujących i sukcesy w konkursach/turniejach co najmniej na szczeblu wojewódzkim.