Próba sprawności fizycznej – 24.05.2019 godz. 12.00

Próba sprawności fizycznej do klas wioślarskich  odbędzie się  24.05.2019  o godz. 12.00 w siedzibie LO X, Wrocław ul. Piesza 1 – Blok sportowy.

Dotyczy kandydatów do klas:

 IA – klasa sportowa dyscyplina wioślarstwo po Gimnazjum

IAN – klasa sportowa dyscyplina wioślarstwo po Szkole Podstawowej

Przed próbą kandydat powinien dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty – jak niżej.

Dokumenty dla kandydatów do klas sportowych – wioślarskich

– zgłoszenie udziału w próbie sprawnosci fizycznej ( podpisane przez rodzica zgłoszenie jest równoznaczne ze zgodą rodzica na udział w próbie sprawności fizycznej oraz do kandydowania do klasy sportowej)

– ankieta nauczyciela wf

– orzeczenie lekarskie