Spotkanie z przewodnikiem PTTK w czwartek 21 lutego o godz. 16

Zapraszam na spotkanie z wieloletnim nauczycielem i przewodnikiem, panem Stefanem Mizią, który przedstawi slajdy i opowie o atrakcjach turystycznych Dolnego Śląska.

Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w Liceum Ogólnokształcącym Nr X we Wrocławiu przy ul Pieszej 1 w ramach przygotowań do 51. Olimpiady Krajoznawczej, objętej patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Agnieszka Duda