Rola klasztorów w życiu gospodarczym i politycznym Dolnego Śląska…

…a zwłaszcza kanoników regularnych  na wrocławskim  Ołbinie.

24 stycznia 2019 tuż przed feriami   Pan Piotr Szukiel (UWr)  z entuzjazmem wielkiego miłośnika Wrocławia i jego barwnej historii opowiedział nam o przeszłości naszego miasta w jej najstarszych odsłonach. Przyczynkiem do  tej rozmowy była działalność zakonników na Dolnym Śląsku. I tak poznaliśmy historię fundacji jednego z najstarszych zakonów w Polsce – benedyktynów, których sprowadził Piotr Włast – wielka postać wczesnego średniowiecza i osadził na Ołbinie. Sporą część wykładu „skradli” również cystersi – bo jakże o zakonach na Śląsku mówić bez nich – gdy Trzebnica, Lubiąż czy Henryków to wielkie fundacje zakonne Henryków Śląskich a Św. Jadwiga – żona Henryka Brodatego i matka Henryka Pobożnego jest przecież patronką Dolnego Śląska. Wielką zaletą spotkania był autentyczny entuzjazm i umiejętność nawiązania szczególnej relacji ze słuchaczami naszego Gościa – Pan Piotr prowadził spotkanie w sposób bardzo bezpośredni, podręcznikową historię bez uszczerbku dla meritum przedstawiał od ludzkiej strony, poznaliśmy wkład klasztorów  w życie gospodarcze i kulturalne średniowiecza przez pryzmat   codziennych obowiązków zakonników  i   życie codzienne klasztoru. Nasze Miasto w średniowieczu odżyło w XXI wieku – poznaliśmy miejsca, gdzie dawniej znajdowały się palatium władcy, targ czy zabudowania klasztoru – pomagała w tym również przygotowana przez Gościa  prezentacja, która wizualizowała niektóre elementy opowieści.

Dziękujemy Panu Piotrowi Szukielowi za spotkanie życząc sukcesów w dalszych odkryciach naukowych.

Serdeczne podziękowania kierujemy również dla Pana Prof. Filipa Wolańskiego – którego wsparcie w organizacji spotkań młodzieży z młodymi wrocławski naukowcami jest bezcenne.

Piotr Szukiel,  doktorant w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Do jego głównych zainteresowań badawczych należy średnio- wieczna liturgia diecezji wrocławskiej, ze szczególnym uwzględnieniem klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku. Obecnie opracowuje monografię średnio- wiecznej liturgii w tym klasztorze w oparciu o nieznany dotąd liber ordinarius opactwa z 1440 r.