Wykład prof. Dariusza Wojtaszyna, adiunkta w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta we Wrocławiu

Sport, który dziś dostarcza nam przede wszystkim rozrywki, ale także jest pasją wielu z nas, nie zawsze spełniał tylko taką rolę. Uczniowie klasy 2e mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat jego wieloaspektowości na przykładzie histrorii sportowców i działaczy sportowych z NRD. Dnia 12 lutego 2019 r. gościliśmy w naszej szkole p. profersora Dariusza Wojtaszyna, historyka, adiunkta w Katedrze Historii CSNE, a prywatnie miłośnika historii sportu i futbolu. Na początku wspólnie nakreśliliśmy krótki rys historyczny  Niemiec po II wojnie światowej oraz dowiedzieliśmy się wiele o realiach życia w dwóch państwach RFN i NRD. Niektóre fakty były dla nas szczególnie zaskakujące. Następnie doszukiwaliśmy się związków pomiędzy sportem, a relacjami politycznymi na arenie międzynarodowej. Dyskusja utwierdziła nas w przekonaniu, że te z pozoru niepowiązane ze sobą pojęcia, miały na siebie wówczas ogromny wpływ. Działacze sportowi z NRD gotowi byli na wszystko, aby zajmować wysokie lokaty za zawodach i móc pokonywać swoich przeciwników politycznych również w sporcie. Staranne wyszukiwanie młodych sportowców, doping, niestety również nieletnich, były na porządku dziennym. Wykład był dla nas bardzo ciekawy, pozwolił spojrzeć na sport z innej perspektywy, poznać związane z nim kiedyś zjawiska oraz dostrzec powiązania między polityką a sportem. Dzięki słowom prof. Wojtaszyna staliśmy się bardziej świadomymi odbiorcami wydarzeń, przede wszystkim sportowych.

Weronika Domczewska i Karol Małecki