Agnieszka Kaczorowska – tegoroczna absolwentka wśród stypendystów „Promovere Talenta”

26 września 2017 r. w auli Zespołu Szkół nr 14 odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Samorządu Wrocławia w ramach programu wspierania  uzdolnionych „Promovere Talenta”. Jest nam niezmiernie miło, że wśród 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą otrzymywać stypendium, znalazła się nasza absolwentka Agnieszka Kaczorowska.

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o Stypendium Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w nauce jest uzyskanie na świadectwie ukończenia klasy lub szkoły co najmniej pięciu ocen celujących oraz posiadanie udokumentowanych szczególnych osiągnięć w dziedzinach szkolnych i pozaszkolnych odpowiednio na szczeblu co najmniej powiatowym, w przypadku szkół podstawowych oraz na szczeblu co najmniej wojewódzkim/okręgowym, w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

„W dzisiejszych czasach bardzo trudno być człowiekiem renesansu, a wy swoją pracą, pasją, mądrością i wiedzą pokazujecie, że jednak jest to możliwe. Wierzę, że Wrocław jest bezpieczny w tak mądrych rękach. To dla mnie przyjemność, że mogę być dziś wśród najwybitniejszych młodych ludzi naszego miasta. Gratuluję wszystkim uczniom osiągnięć i życzę dalszych sukcesów” – powiedziała na otwarcie gali wiceprezydent Magdalena Piasecka

Serdecznie Agnieszce gratulujemy                                                                                    

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie

Liceum Ogólnokształcącego nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu