Interaktywne Pokazy w naszej szkole

W dniu 26 września 2017 roku w Interaktywnych Pokazach w ramach XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w naszej szkole wzięli dział uczniowie klas 1c, 1d, 2a i 3c. Doktorantki Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej pokazały uczniom, co kryje się wewnątrz rośliny. Uczniowie identyfikowali barwniki znajdujące się w liściach. Uczniowie zapoznali się z podstawową techniką chromatograficzną poprzez wykonanie rozdziału barwników obecnych w liściach różnych gatunków roślin.

Uczniowie brali udział w eksperymentach podczas chemicznych pokazów, próbowali zrozumieć zachodzące procesy. Pozwoliło to na lepsze zrozumienie zachodzących reakcji, wzbudzenie ciekawości świata, inspirację do samodzielnego doświadczania i odkrywania oraz utworzenie przekonania, że chemia ma ogromne znaczenie praktyczne, a wiedza wyniesiona ze szkoły jest bardzo ważna i warto ją zdobywać.