„Wrocław w latach 20. XX wieku. Kalejdoskop zdarzeń i obrazów ” w Bibliotece Głównej UWr.

W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki przez Bibliotekę UWr została zorganizowana wystawa „Wrocław w latach 20. XX wieku. Kalejdoskop zdarzeń i obrazów ” . W oparciu o zbiory biblioteczne przygowane zostały montaże pokazujące ekonomiczny i kulturalny rozwój  miasta. Wrażenie na nas wywarły zdjęcia pokazujące jak wrocławianie spędzali czas wolny, umiłowanie do sportu, jak  budowano sklepy i budynki mieszkalne, kwitł handel, zachwyt stylem modernistycznym. W ramach spaceru można, więc wstapić  do holu gmachu Głównego Biblioteki UWr przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 i przenieść się w czasie ( tak naprawdę niewiele, bo 100 lat wcześniej) i porównać Wrocław kiedyś i dziś. Ekspozycję można zobaczyć bezpłatnie.

Klasa 2F