Wykład dr Zdzisława Wróblewskiego dla klas II-gich

W dniu 16 grudnia 2016r. gościliśmy wykładowcę z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego dr Zdzisława Wróblewskiego. W dwugodzinnym wykładzie uczestniczyli uczniowie klas II A i II C. Uczniowie powtórzyli wiadomości dotyczące budowy mitochondrium i ATP-azy, poznali  główne założenia teorii gradientu protonowego. Wykładowca omówił również proces biosyntezy ATP na poziomie molekularnym  i podał przykłady chorób mitochondrialnych.  Uczniowie dowiedzieli się również,  jaka jest budowa i funkcja błon biologicznych.