„Za dziesięć dziewiąta” edycja IV – warsztaty dla klas humanistycznych LO IX i LOX już za nami…

„Za dziesięć dziewiąta” edycja IV – już za nami…

Kolejna, IV już edycja  spotkań  edukacyjnych uczniów  klas humanistycznych z Liceum Ogólnokształcącego nr IX i Liceum Ogólnokształcącego nr X –  już za nami.

W tym roku grudniowe spotkanie przygotowała klasa IIIB i gościła klasę maturalną z zaprzyjaźnionej „Dziewiątki” wraz z opiekunem Panią Albiną Rosłanowską. Matura była też tematem przewodnim naszego spotkania. Mieliśmy bowiem wyśmienitych Gości. Okręgową Komisję Edukacyjną reprezentował koordynator egzaminu maturalnego z historii Pan Wacław Suski – trudno o większego fachowca w tej dziedzinie. Pan Suski wprowadził zgromadzonych w tajniki technik tworzenia zadań maturalnych oraz radził bardzo praktycznie jak na nie odpowiadać, by wypaść najlepiej. Nasz Gość przygotował również kilka bardzo obrazowych przykładów najbardziej typowych zadań z arkuszy maturalnych i mieliśmy okazję poćwiczyć ich rozwiązywanie.

Kolejny Gość – Pani dr Monika Piotrowska – Marchewa z Instytutu Historii UWr (Katedra XIX i XX wieku) wystąpiła z bardzo ciekawym wykładem „Rodowody niepokornych – sylwetki powstańców       z okresu powstania styczniowego”. Wykład był też inspiracją do krótkiej wymiany refleksji na temat historii Polski XIX wieku oraz  wstępem do … testu wiedzy i umiejętności przedmiotowych  z tego okresu. Tradycją naszych spotkań  zawsze jest jakaś forma sprawdzenia wiedzy ale w założeniach nie konfrontacyjna lecz integrująca. Test piszą mieszane grupy – tym razem najlepszą okazała się grupa, w której naszą szkołę reprezentowali Mateusz Sularz i Joasia Tyszkowska. Wynik testu 90%, marzy nam się taki wynik na prawdziwej maturze w maju…

Dziękuję  wszystkim, którzy przygotowali nasze spotkanie pod względem organizacyjnym – ale szczególne słowa podziękowania kieruję w stronę Pana Profesora Filipa Wolańskiego z Instytutu Historii UWr, który zawsze nas wspiera i pomaga, uświetnić każdą edycję spotkaniem z Ekspertem aranżując wizyty  pracowników naukowych naszego uniwersytetu w LO X.