Wiktoria Hałys i Miłosz Chełchowski w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Miłosz Chełchowski z klasy III B i Wiktoria Hałys z klasy I C  zostali uczestnikami etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Napisane przez nich prace na temat współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa Polski zyskały uznanie Komitetu Dolnoślaskiego.Etap okręgowy Olimpiady odbędzie się dnia 9. grudnia 2016 r. w budynku Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję równeż pani profesor Małgorzacie Jakubek za pomoc i konsultacje przy poprawności stylistycznej prac konkursowych.

Życzymy sukcesu naszym uczniom.