Klasa III F w Hydropolis w ramach „Szkoły w Mieście”

W dniu 28 listopada uczniowie klasy III F uczestniczyli w zajęciach w Hydropolis w ramach projektu Szkoła w Mieście”.
Zapoznali się z historią powstania wody na Ziemi, różnymi postaciami wody w przyrodzie, historią odkrywania dna oceanów, fauną i florą wszechoceanów oraz ze znaczeniem wody w przyrodzie. W ramach warsztatów obserwowali również doświadczenia pokazujące różną temperaturę wrzenia wody w zależności od wysokości i ciśniena atmosferycznego.