Zebranie z rodzicami 15.01.2015r.

Harmonogram spotkania z rodzicami w dniu 15.01.2015r.

Godz. 16.30-17.30 zebranie Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły- sala konferencyjna

Godz. 16.30- 17.30 – zebranie dla rodziców uczniów klas III – egzamin maturalny – aula

Godz.  17.30-18.30 zebrania z wychowawcami w klasach I-III

Godz. 16.30-19.00 – dyżur nauczycieli niebędących wychowawcami