Mateusz Korniak – uczeń kl. III b stypendystą Prezesa Rady Ministrów

9.12.2014 odbyła się we Wrocławiu uroczysta gala Stypendystów Prezesa Rady Ministrów
i Ministra Edukacji Narodowej województwa dolnośląskiego zorganizowana przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Z przyjemnością informujemy, że w tym roku wśród nagrodzonych tym wyróżnieniem prymusów znalazł się uczeń naszego liceum – Mateusz Korniak, który uzyskał na świadectwie ukończenia klasy drugiej średnią cen 5,0. Także w ubiegłym roku szkolnym Mateusz został finalistą etapu okręgowego Olimpiady Tematycznej: Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego. Tegorocznym stypendystom dyplomy wraz
z gratulacjami wręczyły wicewojewoda dolnośląski- pani Ewa Mańkowska oraz kurator dolnośląski – pani Beata Pawłowicz.

Nauczyciele oraz uczniowie LO Nr X także składają Mateuszowi najserdeczniejsze gratulacje.