Profesor Jerzy Maroń w naszej szkole

Dziś w naszej szkole gościł z wykładem znany i ceniony historyk Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Jerzy Maroń.

Tematem spotkania był problem wielonarodowości  Rzeczpospolitej  szlacheckiej. Profesor w niebanalny sposób przekonywał nas o złożoności zagadnienia oraz  podjął probę obalenia mitu o tolerancji ówczesnego państwa polskiego. Po raz kolejny dowiedzieliśmy się, że nie zawsze współczesne pojęcia mają zastosowanie do czasów historycznych –  pojęcia takie jak naród, tolerancja nie zawsze znaczą to samo – sens tych haseł, jak i wielu innych  jest mocno osadzony w kontekście i politycznym i kulturowym, tak było i tym razem.

Pan Profesor Jerzy Maroń jest pracownikiem naukowym Instytutu Historii UWr i cenionym nauczycielem akademickim, specjalizuje się w historii nowożytnej a jego pasją jest historia wojskowości, napisał wiele prac badawczych, popularno – naukowych oraz artykułów, angażuje się także w prace Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Spotkanie to zapoczątkowało cykl wykładów i ćwiczeń z nauczycielami akademickimi – mamy już wstępne obietnice, że będziemy  gościć Profesor Bożenę Szaynok oraz absolwenta  naszego Liceum a dziś Profesora Uniwersytetu Wrocławskiego – Pana Filipa Wolańskiego (także nowożytnika). Będzie naprawdę ciekawie.

W spotkaniu uczestniczyły klasy IIIB i IIIC oraz zainteresowane osoby z klas IB i IIB.