POWIATOWY KONKURS LITERACKI X LO I MUZEUM NARODOWEGO

 Nasze liceum szczyci się długoletnią współpracą z Muzeum Narodowym. Uczniowie regularnie uczęszczają na wykłady z historii sztuki, wielokrotnie również historyk sztuki zapraszany jest do szkoły, aby ciekawym wykładem uzupełnić np. finały uczniowskich projektów. Pragnąc podtrzymać tę owocną współpracę, wpadłam na pomysł stworzenia konkursu literackiego, którego celem jest popularyzowanie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej naszego miasta zainteresowania historią, kulturą i architekturą Wrocławia oraz inspirowanie do twórczości literackiej i artystycznej. Wymogiem konkursu jest, aby praca literacka została zilustrowana fotografią lub rysunkiem wybranego miejsca czy eksponatu oraz jego krótką charakterystyką (np. w jakim miejscu Wrocławia się znajduje, jaka jest jego funkcja, kiedy powstał, kto jest twórcą). Forma literacka jest dowolna.

   Wiosną 2008 r. odbyła się pierwsza edycja konkursu. Tematem był detal w architekturze Wrocławia. Uczestnicy puścili wodze fantazji, bo obok rozet, gargulców i portali znalazł się np. uliczny krawężnik. Wygrało opowiadanie osnute wokół szyldu na starej Cukrowni przy ul. Poprzecznej. Kolejne tematy dotyczyły rzeźb, mostów, eksponatów muzealnych, ulic, brzydkich, mrocznych miejsc oraz cmentarzy. W konkursie wzięły już udział prawie wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, również prywatne i zawodowe – co roku ok.35 uczestników.

   Młodzież i nauczyciele   spotykają się podczas uroczystych finałów w bibliotece X LO, a od 2013 r. w Muzeum Narodowym. To integruje środowisko i promuje naszą szkołę. Goście mogą wysłuchać wykładu archeologa lub historyka sztuki na temat konkursowy, a uczniowie X LO czytają fragmenty nagrodzonych prac. Od dwóch lat finały odbywają się w przepięknym gmachu Muzeum Narodowego, a dodatkową nagrodą dla wszystkich uczestników jest zwiedzanie zbiorów muzealnych – w 2013 r. była to Wystawa Santander. Bardzo cenię sobie współpracę z pracownikami oświatowymi muzeum, szczególnie panią Jadwigą Jasińską-Sadurą, i życzliwość dyrektora muzeum. Od lat w organizacji całości pomaga mi pani Grażyna Melska.

   Cieszy mnie bardzo, że trzy razy w siedmioletniej historii konkursu pierwsze miejsce należało do X LO. W pierwszej edycji zwyciężyła Małgorzata Skawska, w piątej Anna Więckiewicz, w szóstej Pamela Tomaszewska. Sukcesy w konkursie odnosili też uczniowie LO nr IV, VII i III. Laureaci i wyróżnieni otrzymują nagrody od organizatorów – XLO i Muzeum Narodowego. Od piątej edycji konkurs został włączony do Wielkiej Nagrody Wrocławia, a patronat nad nim sprawuje Kuratorium Oświaty I Wychowania. O konkursie i jego laureatach wielokrotnie pisała Gazeta Wrocławska.

Wykaz tematów konkursowych:

I Konkurs Literacki 2008 – „Piękno Wrocławia ukryte w drobiazgach”

II Konkurs Literacki 2009 – „Anioły, herosi, muzy, święci – zaklęci w kamień, drewno, brąz.”

III Konkurs Literacki 2010 – „Mój brzydki piękny Wrocław”

IV Konkurs Literacki 2011 – „W moim mieście jest więcej mostów niż murów”

V Konkurs Literacki 2012 – „Ulice, place, zaułki – przestrzenie, klimaty, emocje…”

VI Konkurs Literacki 2013 – „Obraz, rzeźba, kilim, stara porcelana – bliskie spotkania z eksponatem muzealnym”

VII Konkurs Literacki 2014 – „Wrocławskie cmentarze umierają w naszej niepamięci.”

VIII Konkurs Literacki 2015 – „ W parku, w rynku, w kawiarni, a może na mojej ulicy – spotkajmy się we Wrocławiu.”