Idea i działalność MOK

Młodzi Obywatele Kultury jest to miejski program objęty patronatem Departamentu Edukacji. Program zakłada wychowanie młodych obywateli posiadających potrzebę aktywnego bycia w świecie kultury. Jego celem jest stworzenie możliwości uczniom zaprezentowania własnych zdolności i zainteresowań w przestrzeni miasta. Obejmuje on wszystkie poziomy edukacyjne i skierowany jest do każdego zainteresowanego nauczyciela. Jednocześnie program MOK ma za zadanie włączyć środowisko oświatowe Wrocławia do pełnienia przez nasze miasto funkcji Europejskiej Stolicy Kultury w 2016.

W 2011 roku, pewnego dnia w październiku, pani dyrektor Koronkiewicz zaproponowała mi przygotowanie wraz z grupą uczniów debaty w ramach rozpoczynającego swoją działalność miejskiego projektu Młodzi Obywatele Kultury.

Ten projekt zapowiada się ciekawie – powiedziała pani dyrektor – może być kolejną szansą dla naszej młodzieży, żeby pokazała poza szkołą swoje uzdolnienia i pasje.

Forum Dyskusyjne Ja Ty My aktywni w świecie kultury

Debata miała zainaugurować dyskusje uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na tzw. Forum Dyskusyjnym MOK Ja Ty My aktywni w świecie kultury. Współpracować mieliśmy z Gimnazjum nr 13. Opiekunką uczniów z tej szkoły była pani Katarzyna Zawadzka, polonistka oraz jedna z inicjatorek projektu. Zaplanowałyśmy plan działania i terminy spotkań naszych uczniów. Każdy z uczniów musiał przygotować po kilka tematów dotyczących kultury, które mogłyby być poruszone w czasie dyskusji. Moim zadaniem było sformułowanie i przedstawienie uczniom przykłady takich zagadnień i formę ich zapisu, zwrócić uwagę na zagadnienia związane z pojęciem kultury wysokiej i niskiej, aktywnego i biernego uczestnictwa w odbiorze wydarzeń kulturalnych i tworzeniu inicjatyw kulturalnych podejmowanych w szkołach. Ważne było również odniesienie się do propozycji kulturalnych proponowanych w Krajowym Programie Kulturalnym Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Na kolejnych spotkaniach z uczniami ze szkoły partnerskiej i wybraliśmy najlepsze tematy, ułożyliśmy program i regulamin debaty, scenariusz wystąpień. Ustaliśmy także role: kto ma być facylitatorem, kto jest dyskutantem, kto formułuje wnioski z debaty, kto jest odpowiedzialny za oprawę muzyczną i sprawy techniczne. Każdy dostał funkcję taką, która najbardziej mu odpowiadała. Potem spotykaliśmy się już na próbach w Instytucie Jerzego Grotowskiego. Z każdą próbą uczniowie uświadamiali sobie jak istotne jest odpowiednie zachowanie, maniery, dykcja, a także godne reprezentowanie swojej szkoły. Nasi uczniowie, Mariola Kutek, Justyna Filipkiewicz, Marcin Szmidt, Krzysztof Puzanowski, Witold Lisek, Adrian Winiarski, każdy z osobna sprawdził w swojej roli. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ występowali przed dużą publicznością, wśród, których było wielu gości z Departamentu Edukacji i Urzędu Miasta.
Witold Lisek i Krzysztof Puzanowski, którzy najaktywniej uczestniczyli w dyskusji, dali się poznać jako uczniowie, którzy mają swoje ukształtowane poglądy na wiele kwestii i umieją je w sposób kulturalny przedstawić. Od tego czasu „Dziesiątka” stała się rozpoznawalna, a na kolejnych debatach nasi uczniowie wiedli prym w zabieraniu głosu i formułowaniu wniosków. Mówiło się, że bez „Dziesiątki” nie ma żadnej debaty.

Przygotowaliśmy się i uczestniczyliśmy w każdym Forum, rozmawialiśmy o tym w jaki sposób Internet może kształtować kulturę wysoką i osobistą młodego pokolenia, o roli muzyki w naszym życiu, muzyce komercyjnej i alternatywnej, dlaczego młodzież nie lubi chodzić do muzeów, o filmie w kulturze i kulturze w filmie, o roli filmu dokumentalnego.

Muzyka Młodego Wrocławia (MMW)

To działanie dla tych, którzy kochają słuchać, tworzyć i grać muzykę. Tu szansę mają zaistnieć młodzi muzycy z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, solo lub w zespole, przedstawiając różnego rodzaju muzykę. Pomysłodawczynią tego działania w MOK-u była pani dyrektor Gimnazjum nr 14 Dorota Feliks. Ponownie stanęłam z naszymi uczniami przed niemałym przedsięwzięciem. Naszym zadaniem było współzorganizowania festiwalu muzycznego, na którym uczniowie zaprezentują własną twórczość na scenach wrocławskich klubów muzycznych. Główną nagrodą była sesja nagraniowa w studium muzycznym, nagroda specjalna Prezydenta Miasta oraz nagroda publiczności. Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym zastanawialiśmy się jak dotrzeć i zachęcić do występów utalentowaną muzycznie młodzież. Jednak nasi uczniowie znowu nie zawiedli: Bartłomiej Zych, Adrian Winiarski, Anna Więckiewicz, Krzysztof Puzanowski, Witold Lisek, Małgorzata Chmura. Stworzyli na portalu Facebook stronę MMW, propagując jego ideę, odpowiadali na maile zainteresowanych osób, przyjmowali zgłoszenia, tworzyli listy , zaprojektowali logo, , dyplomy, identyfikatory, baner, rozwozili plakaty. Opracowali zasady głosowania i przyznania nagrody publiczności. Byli niezastąpieni, jako konferansjerzy, przygotowani merytorycznie opanowani i dowcipni. W I edycji festiwalu MMW jeden z naszych szkolnych zespołów otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta. Na II i III festiwalu otrzymaliśmy wyróżnienia. Rywalizacja była wielka. Koncertujących zespołów i wokalistów było zawsze ponad 20. Obecnie MMW to nie tylko festiwal, ale szansa prawdziwego rozwoju młodego talentu muzycznego. W ramach MMW organizowane są warsztaty doskonalące umiejętności wokalne, grania na gitarze, perkusji, pisania tekstów muzycznych. Wyróżnione zespoły uczestniczą w koncertach i imprezach plenerowych organizowane przez miasto. W styczniu 2014 nasi uczniowie (Bartłomiej Zych, Piotr Żytkiewicz, Aleksandra Szczerbicka) wyjechali do Hiszpanii do San Sebastian, żeby reprezentować miasto Wrocław oraz Muzykę Młodego Wrocławia na baskijskim święcie Tamborrady. Zadaniem uczestników wyjazdu było nawiązanie współpracy z młodzieżą hiszpańską, zdobycie wiedzy na temat Tamborrady, a następnie realizowanie projektu Tamborrada – Muzyka Młodego Wrocławia  2014-2016. Ma to na celu rozpropagowanie idei święta we wrocławskich placówkach edukacyjnych. Projekt zakończy się udziałem dzieci i młodzieży w uroczystej Tamborradzie w Hali Stulecia 20 stycznia 2016 roku, podczas inauguracji roku Europejskiej Stolicy Kultury.

Od roku 2013 nasza szkoła jest oficjalnym liderem ds. Muzyki Młodego Wrocławia w programie MOK.

Inne przedsięwzięcia Młodych Obywateli Kultury, w których uczestniczyliśmy

Biennale Sztuki Użytkowej

W 2012 roku na przełomie maja i czerwca została zorganizowana wystawa sztuki użytkowej w Muzeum Współczesnym. Działanie zostało skierowane do uczniów na wszystkich poziomach edukacyjnych, a dla opiekunów nauczycieli zorganizowane zostało spotkanie z plastykiem na temat sztuki użytkowej. Do tego projektu zgłosiły się: Anna Dziekońska, Dorota Ujma, Magda Chuchro, Dominika Zaleska. Każda z nich zaproponowała swój i pomysł technikę pracy. Po lekcjach w czytelni lub w domu dziewczyny pracowały nad swoimi eksponatami. I tak powstało: krzesło i wieszaki techniką decoupage, lampa z plastikowych zakrętek, breloki, lalki w stylu manga, koszulki w własnymi projektami emblematów, torebka, kamizelka, buty, strój karnawałowy. Wszystkie nasze prace zakwalifikowały się na wystawę. uczestniczki otrzymały dyplom z rąk pana dyrektora Departamentu Edukacji Jarosława Delewskiego.

Inscenizacja legendy bł. Czesława

Z okazji jubileuszu 300 rocznicy beatyfikacji bł. Czesława – patrona Wrocławia, koordynator działań MOK, pani Katarzyna Zawadzka napisała scenariusz inscenizacji teatralnej pt. Śladami bł . Czesława. Dzięki współpracy z zakonem dominikanów, mogliśmy wystawić ją w katakumbach kościoła p.w. św. Wojciecha. W projekcie uczestniczyły dwa licea i 5 gimnazjów. Uczniowie ubrani w stroje zakonne, krocząc ze świecami przez główną nawę kościoła, przy muzyce średniowiecznego chorału, schodzili w mroczne pomieszczenia kościelnej krypty. Tam uczniowie z podziałem na kwestie opowiedzieli historię bł. Czesława. Cały spektakl był filmowany i pokazany na żywo na telebimie dla osób, które w tym czasie były w kościele. Na wszystkich oglądających przedstawienie zrobiło ogromne wrażenie.

Wrześniowa Noc Muzeów

W pod koniec września muzea wrocławskie specjalnie dla szkół organizują Noc Muzeów. Uczniowie, nauczyciele, rodzice mają darmowe wejście na zwiedzanie sal wystawienniczych. Jest to o tyle interesujące, ponieważ dla zwiedzających przygotowane są gry dydaktyczne, które pozwalają nam poznawać sztukę poprzez zabawę. Co roku uczniowie ze mną lub z rodzicami chodzą do wybranego muzeum i uczestniczymy w wspólnym zwiedzaniu.

                Obecnie działania MOK-u obejmują szerokim zakresem różnorodne sfery kultury i nauki. Co raz więcej szkół chętnie zgłasza się do działań. Propozycji jest bardzo wiele dla przedszkolaków do licealisty. My, już wpisaliśmy się na listę pionierów. Jednak wciąż posiadamy chęć bycia aktywnym i kreatywnym tworząc nasz świat kultury.