Szczegółowy harmonogram spotkania z rodzicami 19.11.2014

 

16.30 – 17.30 – spotkanie Rady Rodziców sala C/211

Klasy I

17.00 – 17.30 – spotkanie ogólne „Odpowiedzialność prawna nieletnich” – aula szkolna

17.30 – 18.30 – spotkania z wychowawcami w salach wg grafiku

Klasy II

16.30 – 17.00 – spotkanie ogólne dla klas II – egzamin maturalny w nowej formule – aula szkolna

17.00 – 18.00 zebrania z wychowawcami w salach wg grafiku

Klasy III

17.00- 18.00 – zebrania z wychowawcami w salach wg grafiku