23 sierpnia (wtorek) matura poprawkowa

23 sierpnia 2022r. (wtorek)  o godz. 9.00 w LO nr X rozpocznie się maturalny egzamin poprawkowy – wszyscy uprawnieni, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu poprawkowego, proszeni są o przybycie do szkoły w dniu egzaminu nie później niż o godzinie 8.30

Na egzamin maturalny każdy zdający  przynosi ze sobą: długopis piszący na czarno, dowód osobisty i 0,5 litrową butelkę wody.  Dodatkowo osoby piszące egzamin z matematyki przynoszą: linijkę, cyrkiel i prosty kalkulator*  

Szkoła zapewnia: na egzaminie z języka polskiego – słownik ortograficzny i poprawnej polszczyzny, a na egzaminie z matematyki – zestaw wybranych wzorów matematycznych oraz salę C211, w której można będzie zostawić rzeczy osobiste, których nie wolno zabrać na egzamin.

Egzamin obędzie się w budynku szkoły na 2.pietrze w bloku A – szczegółowy przydział do sal będzie dostępny w dniu egzaminu na korytarzu 2 piętra w bloku A.

Proszę o przypomnienie sobie procedur  przeprowadzania egzaminu oraz praw i obowiązków maturzysty, które są takie same jak w sesji majowej  i znajdują się one w zakładce dla ucznia –matura 

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dniu 9 września 2022r. w godzinach 10.00 do 14.00

*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb