Prawa i obowiązki maturzystów. Organizacja matury w X LO.

Na egzamin maturalny zdający przychodzi do szkoły co najmniej 30 min przed podaną w harmonogramie godziną rozpoczęcia, przynosząc ze sobą: długopis piszący na czarno, dowód osobisty i 0,5 litrowa butelkę wody.

Informujemy, że spośród przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać, w zależności od rodzaju egzaminu zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE, szkoła zapewnia tylko słowniki i wybrane wzory. Pozostałe pomoce i przybory w tym linijkę i prosty kalkulator zdający jest zobowiązany przynieść własny. Nie wolno pożyczać przyborów od innych zdających.

Poniżej znajdziesz aktualne i istotne informacje dotyczące egzaminu maturalnego – koniecznie zapoznaj się z nimi przed przystąpieniem do egzamin

  1. Prawa i obowiązki maturzysty oraz zasady organizacji matury w X LO we Wrocławiu  przeczytaj obowiązkowo

2. Harmonogram egzaminów maturalnych w 2022 roku – komunikat Dyrektora CKE

3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” czyli tzw. procedury przeprowadzania egzaminu

4. Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie – przeczytaj

5. Komunikat Dyrektora CKE o zasadach bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów w 2022 r. – zapoznaj się