Dla kandydatów – próba sprawności fizycznej do oddziału – wioślarstwo – II termin – 8 lipca, godz. 9:00

Przypominamy, że do drugiego terminu próby sprawności fizycznej mogą przystąpić tylko kandydaci,

którzy z udokumentowanych przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić do próby sprawności w pierwszym terminie.

Dokumentacja, którą powinien przedłożyć kandydat:

– wniosek

– dokument uzasadniający, dlaczego kandydat nie przystąpił do próby w I terminie

orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza

Deklarację udziału w próbie sprawności fizycznej (do pobrania) wraz z pisemną zgodą rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego

Ankietę nauczyciela wf (do pobrania), o której mowa w  Informacji dla kandydatów do klas wioślarskich  

II TERMIN PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

8 lipca 2021 godz. 9.00 – zbiórka przed szkołą

Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej

Wrocław ul. Piesza 1