V edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności wystartowała!

Zapraszam do udziału w V edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, której temat zmienny w roku szkolnym 2020/2021 brzmi „Siły Zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”.

Informacje o programie i terminach olimpiady poniżej

Program i literatura

Tematy na I etap Olimpiady (esej)

  1. Tradycje oręża polskiego – wojskowy czyn zbrojny w wojnach światowych (wybrane aspekty).
  2. Ewolucja systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP po przystąpieniu do NATO.
  3. Wojska Obrony Terytorialnej a niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa.
  4. Udział Sił Zbrojnych RP w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych po II wojnie światowej – rozważ problem.
  5. „Polskie serce NATO bije w Bydgoszczy”. Specjalistyczne instytucje NATO w Polsce i ich znaczenie dla funkcjonowania Sił Zbrojnych RP oraz bezpieczeństwa „flanki wschodniej” Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Kalendarium:

Zgłoszenia do organizatorów 15 października 2020r.

Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 13 listopada 2020 r.

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 27 listopada 2020 r.

 11 grudnia 2020 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)

19-20 marca 2021 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w olimpiadzie proszę o kontakt.

Agnieszka Duda