Koala i Mistrzostwa w Geometrii

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje w maju następujące konkursy:

  • konkurs kombinatoryczno-logiczno-algorytmicznego Koala,
  • Mistrzostwa Polski w Geometrii Elementarnej.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne konkursy są organizowane zdalnie.

 

KOALA

Zadania dotyczą zagadnień z pogranicza matematyki i informatyki. Konkurs ma na celu popularyzację związków tych dyscyplin i ukazanie informatyki jako nauki, do której uprawiania potrzeba matematycznej umiejętności logicznego, dedukcyjnego myślenia. Przy rozwiązywaniu zadań nie używa się komputera i nie potrzeba do nich umiejętności programowania, prezentują one natomiast elementy matematyki związane z informatyką i mogą stanowić swoisty test zdolności informatycznych dla osób, które nie miały nic wspólnego z programowaniem ani algorytmiką.

Więcej szczegółów:

http://www.math.uni.wroc.pl/fmw/dla-uczni%C3%B3w-koala/2020/vi-konkurs-kombinatorycznoalgorytmicznologiczny-koala-2020

Zgłoszenia przyjmuje nauczyciel matematyki Monika Dudek za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Zgłoszenie musi zawierać adres e-mail uczestnika konkursu.

Termin przyjmowania zgłoszeń 7.05.20r. do godz. 13:00.

Zawody odbędą się 11.05.20r.

 

MISTRZOSTWA POLSKI W GEOMETRII ELEMENTARNEJ

Jest to jedyny konkurs w swoim rodzaju. Propaguje rozwiązywanie zadań klasycznymi metodami geometrii elementarnej (bez użycia narzędzi analitycznych, wektorowych i trygonometrycznych). Rozwija wyobraźnię geometryczną i myślenie dedukcyjne.

 

W tym roku zgłoszenia przez formularz na stronie www
http://www.math.uni.wroc.pl/fmw/dla-uczni%C3%B3w-geometria-elementarna/2020/xviii-mistrzostwa-polski-w-geometrii-elementarnej
przyjmowane są  tylko od zawodników indywidualnych (zgłoszenia są z całej Polski).

Termin zgłoszeń do 10.05.20r., zawody odbędą się w sobotę 16.05.20r.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursach!

Monika Dudek