XVI Edycja OTWARTEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FIZYCZNEGO IM. BOŻENY KORONKIEWICZ 2020 – zmiany w regulaminie

 

Zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, warszawa 25 marca 2020 r., poz. 530) w Regulaminie XVI EDYCJI OTWARTEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FIZYCZNEGO im. Bożeny Koronkiewicz 2020 zostają wprowadzone zmiany. Szczegóły znajdują się w załączniku Nr 4. do regulkaminu konkursu.

Małgorzata Stysiak