Obóz naukowy geograficzno–biologiczny klasy 2a w Szklarskiej Porębie

Obóz naukowy geograficzno – biologiczny klasy 2a w Szklarskiej Porębie.

W dniach 3-5 października klasa 2a uczestniczyła w obozie naukowym geograficzno- biologicznym. Trzy dni w Karkonoszach pozwoliło na zapoznanie z wieloma zagadnieniami z zakresu geografii i biologii. Pierwszego dnia odbyły się zajęcia w Karkonoskim Centrum Ekologicznym. Zajęcia prowadzone były przez panią Monikę Szyrmer  – doświadczonego edukatora Parku Karkonoskiego i jednocześnie edukatora wrocławskiego EkoCenteum oraz przewodnika górskiego SKPS. Drugiego dnia uczniowie przeszli ponad 20 km z przewodnikiem z Jakuszyc, przez Halę Szrenicką, Schronisko Pod Łabskim Szczytem do Szklarskiej Poręby. Grupa była bardzo wytrwała.  
Tematy poruszane w czasie zajęć w Centrum Ekologicznym i w czasie wędrowania:
piętrowość roślinna Karkonoszy oraz porównanie do innych pasm górskich;
rodzaje porostów oraz porosty jako wskaźniki czystości powietrza;
zagrożenia dla wybranych gatunków roślin i zwierząt;
przykłady reliktów i endemitów na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego;
historia powstania Karkonoskiego Parku Narodowego oraz wyjaśnienie pojęć eksklawa parku narodowego (jest  nią oglądany przez nas Wodospad Szklarki);
bogactwo minerałów i rodzaje skał budujących Karkonosze oraz związek między skałami a odpornością na wietrzenie i występowanie kulminacji  w szczytowych partiach Karkonoszy;
historia powstania Szklarskiej Poręby, zasiedlania i pracy pierwszych osadników.
zagospodarowanie turystyczne terenu na przykładzie schroniska na Hali Szrenickiej;
formy ochrony przyrody z wyjaśnieniem znaczenia otuliny parku narodowego;
zlodowacenia górskie obszaru Karkonoszy i pozostałości w rzeźbie terenu po lodowcach górskich, wyjaśnienie powstania takich form jak kotły polodowcowe oraz nisze niwalne (nisze widoczne ze Schroniska pod Łabskim Szczytem);
roślinność torfowisk Karkonoszy;
trasy przelotów ptaków przez Karkonosze;
Łabski Szczyt i jego znaczenie w hydrografii jako działu wodnego miedzy zlewiskami Morza Batyckiego i Morza Północnego;
erozja wsteczna i wgłębna rzeki na przykładzie Wodospadu Szklarki;

Lekcje w terenie to doskonała okazja do praktycznego poznawania programu rozszerzonej geografii i biologii.
A do tego dopisała nam pogoda, mogliśmy podziwiać niesamowite widoki.

Dziękuję pani Monice Szyrmer – naszemu przewodnikowi oraz pani Danusi Janiszyn, opiekunowi grupy.
Agnieszka Duda