III edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.

Zapraszam do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. W tym roku to już III edycja.

Tematy na I etap Olimpiady (esej)
1.Globalne a regionalne instrumenty zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego
2.Operacje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych – zalety i wady
3.Wpływ stosunków między USA a Rosją na działalność Rady Bezpieczeństwa ONZ
4.Polska jako członek Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019 – szanse i wyzwania
5.Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

 

Terminarz:
Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 12 października 2018 r.
Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 9 listopada 2018 r.
Ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 23 listopada 2018 r.
7 grudnia 2018 r. – drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)
22-23 marca 2019 r. – trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)

Informacje o Olimpiadzie
http://www.owobio.edu.pl/

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem oraz te, które się już zgłosiły proszę o kontakt do środy 10 października.
Agnieszka Duda