Wyjście uczniów klasy 2c do Instytutu Biologii i Parazytologii Lekarskiej na UM

Klasa 2c wysłuchała wykładu na temat pasożytów człowieka połączonego z pokazem tasiemców, przywr, pierwotniaków, glist. Te interesujące zajęcia prowadziła pani dr hab. Dorota Wojnicz.

Klasa 2c i opiekun Urszula Bagińska-Krawiec