UWAGA ROZPOCZĄŁ SIĘ I ETAP REKRUTACJI

Trwa I etap rekrutacji – czas trwania etapu: 1.06.2018 – 20.06.2018 do godz. 15.00

– logowanie się do systemu rekrutacyjnego,

– generowania wniosku i wydrukowanie go

– dostarczenia wniosku do szkoły, która będzie pierwsza na liście preferencji.

Wraz z wnioskiem należy różnież dostarczyć dokumenty potwierdzające dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (kryteria społeczne i dodatkowe) – JEŚLI DOTYCZY.