I miejsce w konkursie Klubu Krytycznego Myślenia

Gratulacje dla Klubu Krytycznego Myślenia! Nasz zespół w składzie Marty Woroniak, Karoliny Byś, Klaudiusza Salamona i Bartłomieja Kozaczenko zdobył 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie Cogito21. Celem konkursu było przygotowanie filmu prezentującego  działania Klubu Krytycznego Myślenia w ramach kampanii informacyjnej organizowanej w szkole. Organizatorzy programu, Navigo-Centrum Innowacyjnej Edukacji, oprócz dyplomów i nagród, mianował nas modelowym Klubem Krytycznego Myślenia i zaprosił nas do współpracy i promowania swoich pomysłów w innych placówkach. Dziękujemy za wsparcie naszej pani Dyrektor Małgorzacie Kaźmierskiej i pani Dyrektor Ewie Piwnik oraz  wszystkim uczniom, którzy uczestniczyli i pomagali w realizacji przedsięwzięć, które mają nas nauczyć korzystania z kryteriów poprawnej weryfikacji informacji internetowej.

Link do filmu https://www.facebook.com/KlubKrytycznegoMyslenia/videos/2112956605385250/

Izabela Dmowska