Powojenne losy Niemiec-wykład p. profesora Krzysztofa Ruchniewicza z UWr.

13 kwietnia odwiedził naszą szkołę profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, wybitny naukowiec i badacz relacji polsko-niemieckich, pan Krzysztof Ruchniewicz. Celem jego wizyty było objaśnienie nam – pierwszoklasistom – historii i losów powojennych Niemiec. Wykład dyrektora Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willyego Brandta dostarczył nam wiedzy o losach Niemców po przegranej wojnie. Pan profesor  ciekawie i z zaangażowaniem opowiedział  w jaki sposób zwycięskie kraje ustaliły zasady funkcjonowania państwa niemieckiego po klęsce w drugiej wojnie światowej oraz jak w ogóle doszło do tego, że Stalin, Churchill i Roosevelt decydowali o losach tego mocarstwa. Nasz gość z pasją mówił o tych jakże ciekawych czasach pełnych tajemnic i ważkich wydarzeń, które znacząco wpłynęły na losy Europy i świata. Dzięki wykładowi pana profesora zdołaliśmy lepiej poznać i zrozumieć ten historyczny okres. Szkoda, że ograniczony czas wykładu nie pozwolił nam więcej podyskutować na ten temat.  Dlatego mamy wielką nadzieję,  że pan profesor  Krzysztof Ruchniewicz ponownie odwiedzi  naszą szkołę i wygłosi równie ciekawy wykład z historii relacji polsko-niemieckich po drugiej wojnie światowej.

Dariusz Wacław, kl. Ib