III miejsce we Wrocławiu w Międzyszkolnym Turnieju Znajomości Mapy

23 marca 2018 roku w LO XII we Wrocławiu odbył się Turniej Znajomości Mapy. Konkurs od wielu już lat organizują dwie szkoły: LO X we Wrocławiu z inicjatywy pani Joanny Stępień oraz LO XII z inicjatywy pani Beaty Stachowskiej. Uczniowie z wrocławskich i pozawrocławskich szkół muszą się wykazać doskonałą znajomoscią mapy. 
W tym roku uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce.
Byli to Bartłomiej Tyszkowski z klasy III A oraz Józef Grzelak z klasy II D.

Gratuluję i jeszcze raz dziękuję wszystkim naszym uczniom, którzy w szkolnym etapie  konkursu osiągnęli najlepsze wyniki.
A oprócz Bartka Tyszkowskiego i Józka Grzelaka byli to: Mateusz Jajczyk III A, Adam Smółka I C, Jacek Brodacki ID i Kacper Jasiczek IB.

Agnieszka Duda