Finał 50. Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska

Finał 50. Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska odbył się w naszej szkole 6 marca.
Uczestniczyli w nim uczniowie z trzynastu szkół podstawowych, pięciu szkół gimnazjalnych oraz dziesięciu ponadgimnazjalnych.  Olimpiada została objęta podobnie jak w poprzednich latach patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, a dodatkowo w tym roku patronatem Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Zaproszonych gości, przewodników, nauczycieli i uczestników finału powitała serdeczne dyrektor liceum pani Małgorzata Kaźmierska, którą cieszy coraz większa ilość uczniów biorących udział w konkursie.
Następnie do uczestników z zachętą do rozwijania swoich zainteresowań turystycznych i geograficznych zwróciła się pani Małgorzata Wieczorek, zastępca dyrektora Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Kilka słów powiedział również pan Janusz Łach, przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, który mówił o obchodzonej w roku 2018 setnej rocznicy utworzenia  PTG. Zachęcił również nauczycieli opiekunów do zwiedzania Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego pod przewodnictwem zasłużonego pracownika Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego oraz wieloletniego przewodnika dr Jana Klementowskiego.
W pierwszej części konkursu zabrali głos również przewodnicy. Pan Lech Błaczkowski prezes Klubu Przewodników i Pilotów PTTK „Rzepiór” i jednocześnie sędzia główny konkursu.  Po nim kilka słów powiedział pan Tomasz Deroń, prezes Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich.  
Uczestnicy olimpiady rozwiązywali testy z wiedzy krajoznawczej, topograficznej, o ruchu drogowym oraz z pierwszej pomocy. Jedną z konkurencji było również rozpoznawanie slajdów z atrakcji turystycznych Dolnego Śląska.
Podczas sprawdzania prac konkursowych uczniowie i nauczyciele mieli okazję posłuchać niezwykle ciekawego wykładu dr Janusza Łacha  na temat: Nepal – Indie kraina niesamowitych różnorodności przyrodniczych.
Następnie nagrody i dyplomy  wyróżnionym uczniom wręczyła pani dyrektor Małgorzata Kaźmierska z sędzią głównym panem Lechem Błaczkowskim.

W organizację olimpiady zaangażowanych jest wiele osób, bez których Olimpiada nie miałaby już 50 edycji. Wszystkim chciałabym serdecznie podziękować.
Przede wszystkim panu Januszowi Łachowi  za niezwykłą życzliwość i pomoc w objęciu Olimpiady patronatami Odziału Wrocławskiego PTG i Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego oraz pomoc w zorganizowaniu nagród dla uczestników i nauczycieli przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 
Panu Lechowi Błaczkowskiemu – po raz kolejny sędziemu głównemu Olimpiady.
Panu Tomaszowi Deroniowi, prezesowi SKPS za pomoc przy sprawdzaniu prac konkursowych i panowanie nad punktacją za poszczególne konkurencje.
Przewodnikom SKPS, Monice Szyrmer, Andrzejowi Wojciechowskiemu za pytania konkursowe, a pozostałym przewodnikom za pomoc w sprawdzaniu prac.
Przewodnikom Klubu Przewodników  i Pilotów PTTK „Rzepiór” za sprawdzanie prac konkursowych.
Pani Małgorzacie Urlich-Konrackiej za przygotowanie testów krajoznawczych dla szkół podstawowych i również za sprawdzanie prac.
Pani Renatce Jędrusik i panu Stefanowi Mizia, przewodnikom PTTK,  za przygotowanie i prowadzenie konkurencji rozpoznawanie przeźroczy z Dolnego Śląska.
Panu Stefanowi dodatkowo za spotkanie poprzedzające i przygotowujące uczniów do konkursu, które w tym roku odbyło się dzięku uprzejmości Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego na Uniwersytecie Wrocławskim.
Dr Janowi Klementowskiemu za ciekawe oprowadzanie po Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dziękuję również serdecznie Radzie Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym nr X za wsparcie finansowe na nagrody dla uczestników.

Szczególnie dziękuję paniom dyrektor Małgorzacie Kaźmierskiej i Ewie Piwnik za pomoc i cierpliwość na każdym kroku przygotowań do finału.

Za pomoc w organizacji dziękuję uczniom mojej klasy IA. Po raz pierwszy, i pewnie nie ostatni, pomagali:  Agnieszka Kalisz i Joanna Stępień,  Ola Giełda, Daria Lasek, Dominika Krasińska, Paulinka Konieczna, Sandra Burczyńska, Maciej Nowak i Kuba Szymankiewicz .

 

A teraz już laureaci.
Wyniki dla szkół podstawowych:

I miejsce Szkoła Szkoły Podstawowa nr 19, 
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 24, 
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 81
Nagroda za I miejsce w punktacji indywidualnej – Mikołaj Cendro z SP 24

Wyniki dla szkół gimnazjalnych:
I miejsce – Gimnazjum nr 49
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 z oddz. gimnazjalnymi
III miejsce – Gimnazjum nr 23 przy SP nr 81

Nagroda za I miejsce w punktacji indywidualnej  – Mariusz Masłosz  z  Gimnazjum nr 49

Wyniki dla szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce Liceum Ogólnokształcące nr XII
II miejsce Liceum Ogólnokształcące nr XIV
III miejsce Zespół Szkół Gastronomicznych 

Nagroda za I miejsce w punktacji indywidualnej – Bartłomiej Sobieszek  z LO XII

Gratulujemy finalistom oraz wszystkim uczestnikom konkursu. 
I już zapraszamy za rok do udziału w 51. Olimpiadzie Krajoznawczej Dolnego Śląska.